Nikola Testa 2

Anuncios

SOFTWARE LIBRE VS. SOFTWARE PROPIETARIO

·O software libre pode ser distribuidor, modificado, copiado e usado; polo tanto, debe vir acompañado do código fuente para facer efectivas as liberdades que o caracterizan.

·O software propietario refírese a calquer programa informático no que os usuarios teñen limitadas as posibilidades de usalo, modificalo ou distribuilo, ou que o seu código de fuente non está dispoñible ou o seu acceso encóntrase restrinxido.