As IPs

As IPs

A IP pública:

É un número que identifica de maneira lóxica e xerárquica a unha interfaz dun dispositivo dentro dunha rede. Para sabela buscaa en google.

A miña IP pública é: 85.91.87.245.

A IP privada:

Utilízase para identificar equipos ou dispositivos dentro dunha rede doméstica ou privada. Para saber a túa dalle ó inicio e entra en ejecutar, escribe cmd e cando esteas dentro escribes ipconfig e pulsas enter e en dirección IP aparece a túa.A miña IP privada é: 69.51.142.114.

Anuncios

Que é o TCP/IP?

Que é o TCP/IP?

A familia de protocolos de Internet é un conxunto de protocolos de rede nos que se basa internet e cque permiten a transmisión de datos entre ordenadores.
En ocasións se lle denomina conxunto de protocolos TCP/IP, en referencia ós dous protocolos máis importantes que a compoñen: Protocolo de Control de Transmisión (TCP) e o Protocolo de Internet (IP), que foron dous dos primeiros en definirse, e que son os máis empregados da familia.

Partición de discos duros

Partición de discos duros

Unha partición de disco duro é unha división lóxica nunha unidade de almacenamento, na cal alóxanse e organízanse os arquivos mediante un sistema de arquivos.

Existen distintos esquemas de particións para a distribución de particións dun disco. Os máis conocidos son: MBR (Master Boot Record) e GPT (GUID Partition Table).

As particións, para poder conter datos teñen que poseer un sistema de arquivos. O espacio non asignado nun disco non é unha partición, polo tanto non pode ter un sistema de arquivos.

Disco Duro

Disco Duro

En informática, un disco duro ou disco ríxido (en inglés Hard Disk Drive, HDD) é un dispositivo de almacenamento de datos non volátil que emprega un sistema de gravación magnética para almacenar datos dixitais. Componse dun ou máis pratos ou discos ríxidos, unidos por un mesmo eixe que xira a gran velocidade dentro dunha caixa metálica selada. Sobre cada prato, e en cada unha das súas caras, sitúase un cabezal de lectura/escritura que flota sobre unha delgada lámina de aire xerada pola rotación dos discos.
En informática un disco duro ( en inglés Hard Disk Drive, do queveñen ás siglas HDD) é un dispositivo de datos non portátil queemprega un sistema de gravación magnética para almacenar datosdixitais. Compónse dun ou varios pratos, unidos por un mesmo eixeque xira a gran velocidade non interior dunha caixa metálica selada. Sobre cada prato, e en cadas unha dás súas caras, sitúase un cabezal de lectura/ escritura que flota sobre un delgada lámina de aire xerada pola rotación dous discos